Aprobaty techniczne - Malbud - Warszawa

Aprobaty techniczne

Aprobata techniczna IGNIG

  • Systemy kominowe jednościenne – nrAT/2004-05/-4
  • Systemy kominowe dwuścienne – nr AT/2004-05/-4

Aprobata techniczna INIG

  • Nasady kominowe –nrAT/2004-05/-4
  • Elastyczne wkłady kominowe –nrAT/2004-05-52

Niemiecka aprobata techniczna MPA NRW Dortmund

  • znak CE na systemy kominowe dwuścienne –nr119972
  • znak CE na system kominowy dwuścienny kondensacyjny –nr119970