Jak wybudować kominek?

Kominek powinien być wybudowany, podłączony i eksploatowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wraz z przekształceniem dawnych palenisk we współczesne kominki z paleniskiem zamkniętym szybą żaroodporną, znacząco ograniczono ryzyko powstawania pożarów, ale i tak montaż kominka wymaga fachowego podejścia. Kominek może nie tylko spełniać funkcje dekoracyjne i tworzyć nastrój, ale i dostarczać całkiem poważnych ilości ciepła do ogrzania pomieszczeń mieszkalnych. Fachowcy zajmujący się instalowaniem kominków często słyszą skargi od swoich klientów, że kominek bardzo kopci, jego szyba jest czarna, a osad brudzi ściany. Właściwy montaż spowoduje, że takie uwagi nie będą się pojawiać.


Projektowanie kominka

Kwestie związane z montażem kominka zacząć trzeba po kolei, czyli najpierw stworzyć projekt, w którym uwzględni się zarówno jego funkcję, jak i formę. W przypadku budynku projektowanego od nowa, mamy wpływ na umiejscowienie kominka i towarzyszących mu instalacji, bo często kominek współpracuje z kotłem CO, kolektorem stołecznym lub ciepło rozprowadzane jest za pomocą silnika elektrycznego. Dobrze wykonany projekt powinien uwzględniać potrzeby przyszłego użytkownika. Należą do nich ograniczenia ruchowe ze względu na stan zdrowia, a także osoby uczulone na kurz. Wówczas lepszym rozwiązaniem jest podłączenie kominka do centralnego ogrzewania, a nie rozprowadzanie ciepła grawitacyjnie, czy za pomocą aparatu nawiewnego.


Co należy wziąć pod uwagę przed montażem kominka?

Jeśli kominek budujemy w domu już zamieszkałym, należy uwzględnić:

 • nośność stropu, szczególną ostrożność należy zachować w budynkach starych ze stropami drewnianymi;
 • stan przewodów dymowych; jeśli będziemy podłączać kominek do istniejących kanałów, wskazane jest uszczelnienie ich za pomocą wkładu kwasoodpornego;
 • kominek może być jedynie ogrzewaniem uzupełniającym, gdyż budynek: „powinien być wyposażony w instalacje ogrzewającą lub inne urządzenie grzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami” [Dz. U. 2002 nr 75, Poz. 690];
 • kominek, komin i inne instalacje związane z kominkiem powinny być tak zaprojektowane i wykonane, by nie nadwyrężały konstrukcji.

Pomieszczenia, w których będzie montowany kominek, powinny spełniać następujące kryteria:

 • kubatura pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 30 m3;
 • pomieszczenie z kominkiem musi mieć zapewnioną wentylację;
 • w pomieszczeniu z kominkiem dopływ powietrza do spalania musi wynosić 10 m3/na1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka, natomiast dla kominków otwartych wymagana jest prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania nie mniejsza niż 0,2 m3/s.

Wymagania, jakie powinno spełniać miejsce montażu paleniska, są następujące:

 • palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 0,15 cm, a w przypadku pieców metalowych bez nóżek – 0,3 m;
 • podłoga łatwopalna przed drzwiczkami paleniska powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m;
 • piece metalowe i ich elementy przyłączeniowe powinny być oddalone od łatwopalnych nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku o minimum 60 cm. W przypadku osłonięcia ich warstwą tynku grubości 2,5 cm lub warstwą innego równorzędnego materiału, minimalna odległość wynosi 30 cm;
 • piece z kamienia, ceramiki lub innych podobnych materiałów oraz przewody dymowe i spalinowe powinny być oddalone od palnych nieosłoniętych elementów konstrukcji o minimum 30 cm, a osłonięte o 15 cm.


Instalacja kominka

Zamknięte palenisko kominka to gotowy wkład. Należy go starannie wypoziomować i połączyć z kominem. W celu stworzenia z kominka dekoracji swojego salonu, należy wykonać jego ozdobną obudowę. To część zdecydowanie najbardziej pracochłonna i nieraz również najbardziej kosztowna, ze względu na wielość materiałów i dużą rozpiętość cenową.

W każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek, znaleźć się musi kratka wentylacyjna wywiewna. Tworząc więc komin, znaleźć się w nim musi nie tylko przewód dymowy, ale także drugi, pełniący funkcję wentylacji.