Kiedy należy wykonać wydłużenie komina

Najczęstszą przyczyną problemów z ciągiem jest nieprawidłowo usytuowany i zamontowany komin. W wielu przypadkach receptą na poprawę ciągu jest wydłużenie przewodu kominowego. Kiedy konieczne jest wydłużenie komina?

Jak powinien być prawidłowo usytuowany komin?
Montaż komina powinien być wykonywany według ściśle określonych wytycznych. Tylko wtedy mamy pewność, że komin będzie działała poprawnie i spełniał swoje funkcje.
Przy montażu komina bierzemy pod uwagę takie parametry jak rodzaj konstrukcji i kąt nachylenia dachu. Istotny jest również materiał, jaki został wykorzystany do pokrycia dachowego oraz jego stopień łatwopalności.

W domu o dachu płaskim, w którym kąt nachylenia połaci dachowych nie przekracza 12 stopni, wyloty kominów powinny być usytuowane co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych (z połaciami nachylonymi do środka budynku).

Usytuowanie wylotów komina

1

W przypadku, gdy nasz dom posiada dach stromy, w którym kąt nachylenia połaci przekracza 12 stopnia, usytuowanie komina zależy dodatkowo od pokrycia dachowego.

Jeśli dach pokryty jest materiałem łatwo zapalnym, wyloty kominów powinny znajdować się na poziomie co najmniej 0,6 m od poziomu kalenicy.

2

Jeśli dach ma pokrycie niepalne, niezapalne i trudno zapalne wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej 0,3 m od wysokości dachu oraz odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni o co najmniej 1 metr.

3

Sytuacja przedstawia się inaczej, gdy budynek, w którym mieszkamy, przylega do innych budynków i komin usytuowany jest przy przeszkodzie, zaporze (zazwyczaj ścianie wyższego budynku). Wówczas wloty kominowe powinny znajdować się:

  • ponad płaszczyzną wyprowadzaną pod kątem 12 stopni w dół od poziomu najwyższej przeszkody dla kominów znajdujący się w odległości 3-10 metrów od tej przeszkody przy dachach stromych
  • co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych 1, 5 - 3 metra od tej przeszkody
  • co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody dla kominów znajdujących się 1,5 m od tej przeszkody.

4

W przypadku, gdy komin jest zamontowany niezgodnie z ww. wytycznymi mogą występować problemy z ciągiem kominowym (ciąg jest nieprawidłowy, zbyt słaby). Wówczas jedynym rozwiązaniem jest wydłużenie komina.

Jak wykonuje się wydłużenie komina?
Wydłużenie komina polega na nadbudowie wkładu kominowego ponad przeszkodę, która ogranicza lub jest przyczyną wstecznego ciągu kominowego (np. kalenica dachu czy dach sąsiedniego budynku).
Dobra nadbudowa komina musi być wykonana z elementów komina izolowanego. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko wychłodzenia komina i osłabienia ciągu kominowego.

Do przedłużenia komina potrzebne są:

  • przejście kominowe /patrz: wentylacja nasady kominowe /;
    rura izolowana 1 m lub 0,5 m;
  • ustnik;
  • strażak lub inna nasada kominowa;
  • niekiedy konieczne jest również wykonanie elementów na wymiar, dotyczy to głównie podstawy komina.

Komin powinien być wydłużony tak, aby usytuowany był zgodnie z wytycznymi zawartymi w pierwszej części artykułu. Może zostać przedłużony maksymalnie do 2,5 m nad ostatnim mocowaniem. Jeżeli konieczne jest dalsze wydłużenie komina, wówczas stosowane są odciągi lub konstrukcje wsporcze.

W przedłużonym w ten sposób kominie powstają lepsze warunki do naturalnego ciągu kominowego. Komin działa prawidłowo, a ty masz pewność, że wszystkie produkty spalania zostaną sprawnie i szybko usunięte z pomieszczeń.

Chcesz przedłużyć komin? Napisz do nas.
Więcej o usłudze w dziale Przedłużenie kominów.