Najczęstsze błędy popełniane przy projektowaniu, budowie i eksploatacji komina

Prawidłowe działanie i trwałość komina zależy od wielu czynników. Aby komin spełniał swoje zadanie, powinien być prawidłowo zamontowany oraz później użytkowany. Prezentujemy kilka najważniejszych błędów, jakie popełniane są na poszczególnych etapach budowy i w późniejszej eksploatacji komina.

Błędy popełniane przy obsłudze komina możemy podzielić na trzy grupy:

  • błędy projektowe, które popełniane są już na desce kreślarskiej;
  • błędy wykonawcze, które wynikają ze złej realizacji projektu;
  • błędy eksploatacyjne związane z obsługą komina i jego niewłaściwych użytkowaniu.

Błędy projektowe
1. Wbudowywanie nowych kominów w konstrukcję istniejących ścian nośnych. W ten sposób narażona zostaje stabilność oraz sztywność przestrzenną obiektów poprzez przerywanie wieńców, a także obciążenie konstrukcji przewodów, opieranie (podpieranie) konstrukcji stropów i dachów na kominach
2. Rezygnacja z dociepleń ścian kominowych w nieogrzewanych strefach obiektów i ponad dachem
3. Zbyt niskie lokowanie wylotów kominów w stosunku do przegród zewnętrznych, głównie kalenic dachów o kącie pochylania >12
4. Brak wprowadzenia do projektów stopnic lub ław kominiarskich. Umożliwiają one bezpieczny i bezkolizyjny dostęp do kominów.
5. Brak wprowadzenia zapisów do opisów technicznych przypominających o normowych ograniczeniach wielkości odchyleń przewodów kominowych od pionu.
6. Projektowanie zakończeń przewodów poniżej płaszczyzn pokryć dachowych (to rozwiązania sporadyczne, lecz nie są odosobnione).
7. Pomijanie obliczeń w doborze dopuszczalnych wysokości kominów ponad dachem, w tym również w ocenie konstrukcji dachów, w miejscach stanowiących poziome podparcie konstrukcji dla kominów.
8. Brak zamieszczenia informacji w projektach, które przypominają o częstotliwości przeglądów technicznych oraz czyszczenia kominów.
9. Zapominanie o zasadach bezpiecznej odległości materiałów palnych (więźba, deskowanie, strop drewniany) od ścianek przewodów kominowych.

Błędy wykonawcze
10. Wykonanie kominów z materiałów mieszanych.
11. Wykonanie wspólnych zadaszeń przewodów.
12. Brak stosowania szablonów przy tradycyjnym murowaniu (wystająca zaprawa).
13. Brak stosowania górnych zabezpieczeń wylotów kominów przed wodą, wiatrem i temperaturą.
14. Mieszanie funkcji kominów w jednym przewodzie.
15. Trwałe (bez dylatacji) łączenie trzonów kominowych ze stropami.
16. Wykonywanie kominów po wcześniejszym wykonaniu stropów (wycinanie belek).
17. Brak lub stosowanie wypraw ochronnych na zewnątrz kominów nieodpornych na oddziaływanie środowiska.
18. Złe ukształtowanie czapek kominowych, obróbek ocieplenia komina oraz wlotów wentylacyjnych.

Błędy eksploatacyjne
19. Zaniedbania w uświadamianiu użytkowników budynków o konieczności wprowadzenia nawiewników przy zmianie okien na szczelne, szczególnie w budynkach ogrzewanym paliwem stałym i gazowym.
20. Zasłanianie otworów wentylacyjnych.
21. Wprowadzanie urządzeń i instalacji do wnętrza przewodów.
22. Montaż na kominach urządzeń (maszty anteny).
23. Lekceważenie przeprowadzania regularnych przeglądów oraz czyszczenia kominów.
24. Opalanie dowolnym paliwem: mokrym drzewem, odpadami w tym z tworzyw sztucznych.
25. Uszkodzenia konstrukcji całego budynku oraz inne zagrożenia spowodowane doprowadzeniem do wybuchu i zapalenia się sadzy.