Skąd bierze się kondensat i wilgoć w kominie?

Kondensat to w skrócie substancja, która jest wynikiem procesu spalania. Nadmiar kondensatu ma destrukcyjny wpływ na strukturę komina.

Czym jest kondensat?

Kondensat jest rodzajem cieczy żywicznej, która pod wpływem działanie zimnej temperatury zamienia się w kondensat osadzający się na wewnętrznych ściankach rury. Nadmiar kondensatu w formie smoły i sadzy może wydostawać się z komina.
Przy paliwach stałych smoła i siarka tworzą kondensat, który przechodzi przez ściany komina, co uwidacznia się a postaci wilgotnych brązowych plam. Jednak kondensat w kominie to nie tylko kwestia estetyki. Będące w spalinach kwasy siarkowe, wchodząc w reakcję z wapnem zawartym w zaprawie, powodują powstanie gipsu. A to z kolei prowadzi do degradacji spoiny i oddzielenia się jej od cegły. Efektem jest osłabienie konstrukcji komina i konieczność jego gruntownego remontu.

Jak są przyczyny pojawienia się nadmiaru kondensatu w kominie?

Nadmierne gromadzenie się kondensatu w kominie wynikać może z wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą:

1.Sprawność urządzenia grzewczego
Im większa jest powierzchnia wymiany ciepła w urządzeniu grzewczym, tym wyższa jest jego sprawność. Wyższy stopień sprawności to więcej ciepła odzyskiwanego ze spalin, co powoduje wytrącanie się kondensatu w kominie.

2. Nieprawidłowo wykonany czopuch
Im dłuższy jest czopuch i więcej załamań /kolanek/, tym większe są opory przepływu i wynikające z tego schłodzenie spalin. A to skutkuje wytrącaniem się nadmiernych ilości kondensatu.

3. Za duża średnica komina
Im większy jest przekrój komina (przewymiarowany) , tym większe jest schłodzenie spalin w kanale kominowym. Konsekwencją jest kondensat w kominie.

4. Zbyt wysoki komin
Przy wysokich kominach jest dłuższa droga odprowadzania spalin i większa powierzchnia wewnętrzna ścian komin, co powoduje większym odbieraniem ciepła od spalin, co może powodować wytrącanie się kondensatu w kominie.

5. Zawartość wilgoci w paliwie
Przy ogrzewaniu drewnem, które jest wilgotne (powyżej 20%), następuje odparowanie zawartej w nim wilgoci. W wyniku czego w procesie spalania tracimy sporo energii. Drewno wilgotne można rozpoznać po płomieniach, które nie przylegają do paliwa, ale unoszą się nad drewnem. Z niespalonych gazów, tworzy się substancja w postaci drobnych kropel, która osiada na chłodniejszych ściankach paleniska komina i tworzy tzw. szklistą sadzę.

6. Niedostateczny dopływ tlenu
Mała ilość tlenu prowadzi do niepełnego spalania i wytwarzania się tlenku węgla zarówno w paliwach gazowych, jak i stałych. Ograniczenia dopływu powietrza w piecu kominkowym prowadzi do nieefektywnego spalania i do wytrącania się kondensatu i tworzenie się kwasów siarkowych w kominie.

Niestety nie da się całkowicie zahamować procesu powstawania kondensatu w rurach kotłów gazowych, jednak można zmniejszyć jego ilość. Aby zminimalizować zagrożenie, należy już na etapie projektu odpowiednio dobrać parametry komina oraz materiały tak, aby w pełni dostosowane były do potrzeb danego budynku.

Literatura
PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych
PN-EN 1443:2005 Kominy - wymagania ogólne
PN-EN 15287-1:2007 Kominy Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji.